Thiên Long Huyền Thoại - Tuyệt đỉnh PK
TLBB Huyền Thoại - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Huyền Thoại
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
TyD߽nG
209
Tiêu Dao
2
WinCLEAR
152
Võ Đang
3
BOSS
147
Võ Đang
4
Weekam
137
Thiên Sơn
5
PhanNgcVy
124
Võ Đang
6
HangVU
92
Võ Đang
7
#ef12345#Y#bUSA #119
82
Võ Đang
8
keyboy
69
Võ Đang
9
CnhThin
64
Tinh Túc
10
PhongThn
59
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private