Thiên Long Huyền Thoại - Tuyệt đỉnh PK
TLBB Huyền Thoại - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Huyền Thoại
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#-08#c66cccc#bTun Si
86
Võ Đang
2
#b#g0f0ff0Thin Qun#127
71
Võ Đang
3
Adan001
70
Thiên Sơn
4
#eaf0000#bHoa B Ngn
61
Tiêu Dao
5
#ef12345#Y#bSamurai Xitin
58
Thiên Long
6
TTIuPhu
51
Võ Đang
7
#cFF0000#bC Kim K m
48
Võ Đang
8

43
Võ Đang
9
HcЪ
39
Võ Đang
10
Su
34
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private